Vikingsteder i Norge

Lofotr Museum i Lofoten

I jernalderen hadde 10-15 høvdinger seter i Nord-Norge. Et av disse setene var på Borg i Lofoten og er det eneste stedet hvor høvdingens hjem faktisk ble funnet. I Historiekanalens serie, Vikings, kan du se denne typen hjem (langhus) realisert som Ragnar Lodbroks hjem. Akkurat som Ragnars hjem, er det flere rom som består av boligkvarter, guildhall (spisesal) og en dyrestall som har blitt forvandlet til et utstillingsrom som deler norrøn mytologi bemerket som vikingens trossystem.

Stiklestad kulturhus, utenfor Trondheim

Det er her Norges mest historiske kamp, slaget ved Stiklestad i 1030, fant sted og ble den viktigste markøren som landets overgang fra hedenskap til kristendom. I slutten av juli kan du oppleve «St. Olav Days at Stiklestad» med konserter, skuespill, guidede turer, foredrag, utflukter og aktiviteter for hele familien. Under St. OlavSdagene er St. Olavsdramaet som skildrer hendelsene før og etter det historiske slaget.

Trondenes Historiske Senter ligger i et arvrikt landskap som gjenspeiler vikingtiden, middelalderen og andre verdenskrig, og tilbyr en utstilling av multimedia, med visjon, musikk, lys og lukt.

Vikingsverdsmonumentet, Stavanger

Kommanderende for de fleste i Hafrsfjord er de tre sverdene i steinmonumentet. Dette ruvende monumentet markerer det legendariske slaget ved Hafrsfjord i 872, hvoretter vikingkongen Harald Hår forenet de tre distriktene i Norge til ett rike. Av alle vikingsidene er dette en du vil besøke om ettermiddagen. Færre mennesker og bedre bilder.

Historiske Borre på Borrehaugene, Horten

Dette er Skandinavias største vikingkirkegård med betydelige funn fra antikken. Midgard Canter har informasjon om barrows og graver. Lokal folklore forteller at tidlig om morgenen kan du høre alvene spille på «The Fiddler’s Mound» på prestegården.

Vikingskipsmuseet, Oslo

Vikingskipshuset presenterer vikingskipsfunn fra Gokstad, Oseberg og Tune samt andre funn fra vikinggraver rundt Oslofjorden. Det huser en utrolig samling av gjenstander og informasjon om vikingtiden. Den viser også verdens to best bevarte vikingskip fra 800-tallet. Dette er trolig et av de mest populære vikingstedene i Norge.

Den første byen i Norge lå i Kaupang og ble etablert rundt år 800. Mange dyktige håndverkere gjorde forretninger her med besøkende fra fjern og nær. Dette vikingstedet er en rekonstruert bosetning fra viking bronsealderen. Det er kjent for sin fruktbarhet labyrint, bueskyting og historiefortelling.

Share